Aerace půdy

Aerace půdy je proces provzdušňování půdy. Účelem je zlepšit strukturu a okysličit půdu, což vede k podpoře růstu rostlin. Tento proces se obvykle provádí pomocí mechanických nástrojů.