Plst na trávníku

Plst na trávníku je hustá organická vrstva na povrchu trávníku. Je tvořena hromaděním odumřelých travních stonků, kořenů a jiných organických zbytků. Pokud je plst tenká, slouží jako izolace a ochrana. Když však přesáhne tloušťku 5 mm, začne bránit průtoku vody a tím ohrožuje zdraví trávníku.