Realizace zahradního jezera v r.2017

před realizací
před realizací
při realizací
při realizací
při realizací
při realizací
při realizací
při realizací
při realizací
při realizací
při realizací
při realizací
při realizací
při realizací
po realizaci
po realizaci
po realizaci
po realizaci
po realizaci
po realizaci