Založení trávníku na jílovité půdě

Založení a údržba trávníku na jílovité půdě může být náročnější než na jiných typech půd. Jíl má tendence být hutný a špatně propustný, což může vést k problémům s odvodněním, hnilobou kořenů a růstem plevele. Proto je důležité zvolit správný přístup, abyste dosáhli krásného a zdravého trávníku i na takovémto podkladu.

Vlastnosti jílovité půdy

Jílovitá půda se skládá z drobných částic hlíny, které se snadno slepují a vytváří hutnou strukturu. To má za následek:

 • Špatnou propustnost: Voda se v jílovité půdě vsakuje pomalu, což může vést k přemokření a hnilobě kořenů.
 • Nízký obsah organické hmoty: Jílovitá půda obvykle obsahuje málo organické hmoty, která je důležitá pro zadržování vody a živin.
 • Kompaktnost: Jílovitá půda se snadno utužuje, což brání růstu kořenů trávy.

Příprava půdy pro trávník

Před založením trávníku je důležité jílovitou půdu upravit tak, aby se zlepšila její struktura a propustnost. Toho lze dosáhnout několika způsoby:

 • Aerace: Provzdušnění půdy pomůže vytvořit otvory, které usnadní průtok vody a vzduchu. Pro provzdušnění trávníku lze použít vertikutační stroj nebo vidle.
 • Přidání organického materiálu: Organický materiál, jako je kompost, hnojivo z listů nebo rašelina, pomůže zlepšit úrodnost půdy a její schopnost zadržovat vodu. Organický materiál se zapracovává do horních 10 cm půdy.
 • Písek: Do jílovité půdy lze také přidat písek, aby se zlepšila její propustnost. Písek by se měl míchat s půdou v poměru 1:3.

Výběr správných druhů trávy

Ne všechny druhy trávy jsou vhodné pro jílovité půdy. Doporučuje se vybírat trávy, které jsou tolerantní k mokrým podmínkám a mají hluboké kořeny. Mezi vhodné druhy trávy pro jílovité půdy patří:

 • Kostřava červená (Festuca rubra)
 • Kostřava luční (Festuca pratensis)
 • Hladký lipnice rolní (Poa trivialis)
 • Jetel plazivý (Trifolium repens)

Zalévání a odvodnění

Jílovitá půda potřebuje méně časté, ale hlubší zalévání. Doporučuje se zalévat trávník jednou za týden po dobu 30-60 minut, v závislosti na počasí. Je důležité, aby se voda dostala do hloubky kořenového systému.

Důležité je také zajistit dostatečné odvodnění trávníku. Pokud je váš pozemek náchylný k podmáčení, zvažte instalaci drenážního systému.

Údržba trávníku

Kromě zalévání je pro udržení zdravého trávníku na jílovité půdě důležitá i jeho pravidelná údržba. To zahrnuje:

 • Sekání: Trávník sekejte na výšku 5-7 cm. Pravidelné sekání pomáhá udržovat kořeny silné a zabraňuje růstu plevele.
 • Hnojení: Trávník hnojte dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Použijte hnojivo s pomalým uvolňováním živin, které se do půdy uvolňuje postupně.
 • Kontrola škůdců a nemocí: Pravidelně kontrolujte trávník na výskyt škůdců a chorob. V případě napadení zvolte vhodný postřik nebo jinou metodu ochrany.
 • Vertikutace: Trávník vertikutačním strojem provzdušňujte jednou až dvakrát ročně. Vertikutace pomáhá odstranit odumřelou trávu a mech a provzdušnit půdu.

Založení a údržba trávníku na jílovité půdě si vyžaduje více úsilí než na jiných typech půd. Dodržováním výše uvedených tipů však můžete dosáhnout krásného a zdravého trávníku, na který budete pyšní.

Pokud si nejste jisti, jak na to, nebo chcete mít jistotu profesionální práce, neváhejte se obrátit na naši firmu Zahradyskoupy.com. Nabízíme komplexní služby v oblasti realizace a údržby trávníků v Brně a okolí. Kontaktujte nás ještě dnes a rádi vám pomůžeme s vaším trávníkem.