Biokoridory

Biokoridory

Biokoridor, nebo také zelený koridor, je oblast obývaná volně žijícími zvířaty, která je oddělena od lidských aktivit. Toto oddělení dovoluje omezit negativní vlivy a dále obnovit genetickou diverzitu. Biokoridory také pomáhají vytvořit nový prostor pro život těm skupinám zvířat, které o své přirozené prostředí přišly, například z důvodu nešťastných událostí, jako je požár, povodeň atd. Biokoridory jsou tedy reakcí na postupující urbanizaci životního prostředí, které způsobuje rozbíjení obytných ploch zvířat a omezuje tak jejich přirozenou potřebu migrovat mezi určitými regiony. Biokoridory mohou být jak suchozemské, tak vodní.

Hlavním cílem vytvoření biokoridoru je zvýšení biodiversity. Když dojde k situaci, že kvůli lidské činnosti je narušeno přirozené prostředí živočichů, způsobí to jejich populační nestabilitu. Koridory umožňují vytvořit následující tři faktory k stabilizování populace. Prvním z nich je kolonizace, což znamená, že zvířata jsou schopna se pohybovat a využívat nové oblasti, když na jiné oblasti dojdou zdroje potravin. Druhým faktorem je migrace, což umožňuje sezónní přesuny zvířat do většího bezpečí, ideálně tam, kde nebudou docházet do kontaktu s lidskými aktivitami. Posledním faktorem je křížení, což umožňuje zvířatům udržovat přirozenou genetickou diversitu, což má pozitivní dopad na celou populaci.

Biokoridory jsou kategorizované podle jejich šířky. Rozlišujeme podle velikosti tři typy koridorů. První z nich je regionální, který je užší jak 500 metrů. Takový biokoridor spojuje například hlavní migrační trasy. Druhým typem koridoru je sub regionální, který má šířku menší jak 300 metrů a umožňuje spojit větší vegetační úseky. Posledních typem podle velikosti je lokální, který je menší jak 50 metrů a spojuje jednotlivé cesty, které používá zvěř.

Kromě biokoridorů provádíme také realizace a návrhy zahrad, zakládáme zahradní jezírka (i koupací), neváhejte nás kontaktovat.

Mám zájem o Vaše služby