Rizikové kácení a průklesty stromů

Kácení stromů

V zimním období Vám nabízíme kácení stromů a průklesty stromů a keřů.

Máme bohaté zkušenosti s kácením a prořezáváním stromů i v rizikových podmínkách, kdy se stromy nachází v blízkosti budov nebo v nepřístupném terénu. Rizikové kácení provádíme různými způsoby podle požadavků konkrétní situace.

V případě, že je v okolí stromu dostatek místa pro dopad a není zde riziko poškození, například budovy nebo elektrického vedení, realizujeme kácení ze země. Pomocí klínů a lan se nasměruje pád části stromu či celého stromu na požadované místo.

Pokud je kácení stromů realizováno v blízkosti budov a na podobných místech, kde je třeba dbát na bezpečnost okolních objektů, používáme horolezeckou techniku. Ořez či kácení provádí pracovník přímo z koruny stromu, kde postupně odřezává větve, které na lanech spouští pomocí kladek a brzd bezpečně na zem.

V případě, že by kácení nebo ořez byly pomocí lanových technik časově příliš náročné nebo je strom staticky narušený a neumožňuje tak, aby pracovník řezal přímo v koruně, přichází na řadu kácení pomocí vysokozdvižné techniky.

Samotné prořezávání stromů se rozděluje podle typu řezu, který je realizován.

Bezpečnostní řez se provádí s ohledem na aktuální bezpečnostní stav stromu. Odstraňují se jím suché, poškozené nebo ulomené větve.

Bezpečnost stromu v budoucnu zajistí zdravotní řez. Při jeho realizaci se odstraňují větve, které by v budoucnu mohly svým růstem narušit provozní bezpečnost stromu. Zdravotní řez se provádí ve vegetačním období – od dubna do září.

Redukční řez je realizován za účelem jednostranné nebo celkové redukce koruny. Nejčastěji jej provádíme u stromů, které rostou v blízkém okolí budov, veřejných komunikací nebo sloupů s elektrickým vedením. Aby byl zachován tvar stromu, neodřezáváme celé větve, pouze je odlehčíme. Zároveň je díky posuvu těžiště koruny zajištěna vyšší provozní bezpečnost stromu.

Obvodová redukce je komplexní ořez stromu po celém obvodu, kdy zkracujeme pouze koncové části větví. Díky tomu je zachován přirozený tvar koruny a sníží se riziko ulomení větví. Ideální doba pro celkovou obvodovou redukci je v období předjaří.

Někdy je potřeba mít ke kácení dřevin příslušné povolení

Pokud se rozhodnete nechat si ořezat nebo pokácet strom, je v některých případech potřeba mít příslušné povolení, případně provedenou „úpravu“ zavčas oznámit příslušné instituci. V případě kácení stromu na soukromém pozemku je potřeba mít povolení na všechny neovocné stromy, které ve výšce 130 cm nad zemí dosahují obvodu kmene více než 80 cm. Žádost o povolení kácení stromů se podává u orgánu ochrany přírody (na městském nebo obecním úřadě). V případě kácení stromu na veřejném místě je potřeba mít povolení vždy.

Každý strom má jiný tvar, jinou rozložitost koruny nebo náklon. Tyto faktory, společně například ještě s aktuálními povětrnostními podmínkami, hodně ovlivňují možnosti kácení – často tyhle práce bez specializované firmy ani nejdou uskutečnit. Neváhejte se na nás proto s důvěrou obrátit!

Kontaktujte nás

Postaráme se také o odstranění pařezů, štěpkování větví a odvoz odpadního materiálu. Práce provádíme buď ze země, nebo za použití vysokozdvižných plošin. Nedělejte nic svépomocí, je to nakonec i dost nebezpečné. Raději se poptejte u nás! Dlouholetá a úspěšná práce v oboru je jistotou toho, že se na nás můžete nanejvýš spolehnout.

Obrátit se na nás můžete také s požadavkem na průklesty ovocných stromů a zmlazování okrasných keřů či výsadbu stromů. Vaše zahrada či sad prokouknou tak, že tomu nebudete ani sami věřit! Práce z plošiny připadá v úvahu jen v opravdu výjimečných případech.

Mám zájem o Vaše služby

Kácení a průklesty stromů

Kácení a průklesty stromů
Kácení a průklesty stromů
Kácení a průklesty stromů
Kácení a průklesty stromů
Kácení a průklesty stromů
Kácení a průklesty stromů
Kácení a průklesty stromů
Kácení a průklesty stromů
Kácení a průklesty stromů
Kácení a průklesty stromů
Stromy po 7. měsících
Stromy po 7. měsících
Kácení a průklesty stromů
Kácení a průklesty stromů
Kácení a průklesty stromů
Kácení a průklesty stromů
Kácení a průklesty stromů
Kácení a průklesty stromů

Kácení a ošetřování dřevin

při realizaci
při realizaci
při realizaci
při realizaci
při realizaci
při realizaci
po dokončení
po dokončení
při realizaci
při realizaci
při realizaci
frézování pařezů