Kácení a průklesty stromů

V zimním období Vám nabízíme kácení a průklesty stromů a keřů.

Máme bohaté zkušenosti s kácením a prořezáváním stromů i v rizikových podmínkách, kdy se stromy nachází v blízkosti budov nebo v nepřístupném terénu. Každý strom má jiný tvar, jinou rozložitost koruny nebo náklon. Tyto faktory, společně například ještě s aktuálními povětrnostními podmínkami, hodně ovlivňují možnosti kácení – často tyhle práce bez specializované firmy ani nejdou uskutečnit. Neváhejte se na nás proto s důvěrou obrátit!

Postaráme se také o odstranění pařezů, štěpkování větví a odvoz odpadního materiálu. Práce provádíme buď ze země, nebo za použití vysokozdvižných plošin. Nedělejte nic svépomocí, je to nakonec i dost nebezpečné. Raději se poptejte u nás! Dlouholetá a úspěšná práce v oboru je jistotou toho, že se na nás můžete nanejvýš spolehnout.

Obrátit se na nás můžete také s požadavkem na průklesty ovocných stromů a zmlazování okrasných keřů či výsadbu stromů. Vaše zahrada či sad prokouknou tak, že tomu nebudete ani sami věřit! Práce z plošiny připadá v úvahu jen v opravdu výjimečných případech.

Mám zájem o Vaše služby

Kácení a průklesty stromů

Kácení a průklesty stromů
Kácení a průklesty stromů
Kácení a průklesty stromů
Kácení a průklesty stromů
Kácení a průklesty stromů
Kácení a průklesty stromů
Kácení a průklesty stromů
Kácení a průklesty stromů
Kácení a průklesty stromů
Kácení a průklesty stromů
Stromy po 7. měsících
Stromy po 7. měsících
Kácení a průklesty stromů
Kácení a průklesty stromů
Kácení a průklesty stromů
Kácení a průklesty stromů
Kácení a průklesty stromů
Kácení a průklesty stromů

Kácení a ošetřování dřevin

při realizaci
při realizaci
při realizaci
při realizaci
při realizaci
při realizaci
po dokončení
po dokončení
při realizaci
při realizaci
při realizaci
frézování pařezů