Biodiverzita

Biodiverzita neboli biologická diverzita je biologická rozmanitost vývoje na všech úrovních. Jedná se o proměnlivost druhů, změny mezidruhové ale také i změny v jednotlivých ekosystémech. Biodiverzita je klíčovým prvkem ekosystémů, která nám poskytují potravu, léčiva, čistou vodu a mnoho dalších ekosystémových služeb. Udržování biodiverzity je důležité pro zachování ekologické rovnováhy a udržitelnosti planety. Člověk biodiverzitu ovlivňuje jak pozitivně, tak negativně. Například mezi pozitivní lze zařadit vysazování heterogenních lesů v našem středoevropském pásmu.

Mezi negativními by bylo dobré zmínit zavlečení nepůvodních druhů zvěře, potlačování některých živočišných druhů a rozmach průmyslu a přetváření krajiny z důvodu výstavby měst. Proto je velmi důležitým úkolem ochrana biologické diverzity. Měli bychom zamezovat odlesňování, znečišťování planety a nadměrnému lovu ohrožených druhů zvěře.