Drenáž

Drenáž slouží k úpravě půdy a k odvodnění zahrady při jejím zamokření a při nadměrné vlhkosti v půdě (např. při velkém množství spodní vody). Jako první řešení, můžete zvolit správnou výsadbu systému rostlin, které by měli zajistit odtok vody tam, kam potřebujete. Jestliže toto nepomůže a půda je stále dost podmáčená, pak se k odvodnění využívá systém drenážních žlabů nebo trubek, drenážních kamenů a cihel. Jimi se voda odvede do jiné části zahrady nebo v lepším případě mimo pozemek.

Pokud to lze, odvod se může vyústit například do vodních toků jako například potůčků nebo rybníku. Správně zvolenou drenáží můžete zajistit svým plodinám a rostlinám lepší podmínky pro jejich růst. Zamezíte uhnívání kořínků a zlepšíte jejich vzduchovou a vodní propustnost. Drenáž také zabrání erozi půdy.