Herbicid

Herbicid je chemický prostředek využívány k ničení nežádoucích rostlin, především plevelů, mechů a invazivních rostlin. Dále jej můžeme dělit na selektivní herbicid, který působí pouze na daný druh plevele a potom totální herbicid, který ničí veškerou flóru. Nejideálnější dobou pro aplikaci herbicidů je začátek růstu plevelu. Nejčastěji se proto aplikují během května, kdy už je ideální teplota k postřiku. Výrobci k aplikaci doporučují více než 10-12°C. Jestli chcete aplikovat herbicid před založením nového trávníku, udělejte to buď na jaře před setím nebo na podzim a další rok založte nový trávník.