Kypření půdy

Kypření půdy je povrchová úprava zemědělské půdy, kdy dochází k provzdušnění zorané vrstvy. V zemědělství se ke kypření využívají tzv. brány, k menším domácím činnostem různé typy kypřičů. Provzdušnit půdu lze i ručně pomocí hrábí nebo například motyčky. Tím, že se při kypření rozbíjí větší hroudy hlíny, tak rostliny a plodiny lépe zakoření. Taktéž nedochází k velkému odparu vody, což je velmi podstatné v době, kdy je velké sucho. Prokypřením půdy se do ní dostane také velké množství kyslíku, které v kombinaci s dostatečnou vlhkostí a zásobou živin zajistí optimální růst jakéhokoliv setí. Kypřit půdu lze na jaře před samotnou setbou nebo na podzim pro lepší vstřebávání hnojiva.