Stromolezec

Stromolezec je člověk, který se specializuje na práci na stromech. Zajišťuje jejich prořezávání, kácení a jiné práce související se zdravím stromů. Mohou diagnostikovat choroby a škůdce stromů, instalovat kotevní systémy pro bezpečný růst stromů, ale mohou být též povoláni například k záchraně kočky z velké výšky. Stromolezec musí být proškolený v technikách, které zahrnují bezpečné lezení ve výškách a práci na stromech ve výškách.

Stromolezci se nazývají též arboristi. Ke své práci potřebují odborné dovednosti a znalosti o biologii stromů. Využívají technické prostředky jako například lanové pily. Práce stromolezce má největší zastání v péči o stromy ve městech a v přírodě celkově. K vykonávání stromolezectví je důležité mít dobrou fyzickou kondici a vyznat se v oboru týkajícím se stromů.