Vegetační vrstva

Vegetační vrstva je část půdy, ze které rostliny rostou, jsou v ní zakořeněné. Také z ní dostávají živiny, vodu a jsou obohaceny kyslíkem. Vegetační vrstva je sama tvořena z několika částí - humusu, podorničí a nejvyšší povrchovou vrstvou. Každá část vegetační vrstvy zastává svoji funkci. Humus zadržuje vodu a živiny. Také se v něm rozkládají zbytky rostlin a živočichů. Podorničí je důležité pro samotný růst rostlin, pro jejich kořeny a obsahuje velké množství živin. Nejvrchnější vrstva zabraňuje erozi půdy a přebytečného odpařování vody. Celistvě vegetační vrstva zajišťuje optimální růst rostlin.