Dvouděložné plevele

Dvouděložné plevele, jak už samotný název napovídá, mají 2 dělohy neboli 2 děložní lístky ze semene. Jejich kořen je pouze jeden hlavní, ze kterého vychází několik postranních tenkých kořínků. Žilnatění na lupenech těchto rostlin je zpeřené, jako je tomu například u lupenů listnatých stromů. Mezi dvouděložné plevele můžeme řadit pampelišku, hluchavku, jetel, jahodník nebo také jitrocel, mochnu, kokošku, pcháč a spousty dalších. Tyto rostliny se rozmnožují šířením semen. Velmi často je odvane vítr i na několik metrů daleko. Druhá varianta je růst nových výhonků z pupenů, které se udělají na poškozeném hlavním kořenu. Dvouděložný plevel se dá jistě vyplet ručně, ale účinnost oproti postřikům je zanedbatelná. Proto se nejčastěji k boji s dvouděložným plevelem volí herbicidní postřik.