Jednoděložné plevele

Mezi jednoděložný plevel se nejčastěji řadí traviny rodu lipnicovitých. Jsou to nevyžádané rostliny v zemědělství a v zahradničení. Vyznačují se růstem z jedné dělohy v semenu. Také mají rozvrstvený systém kořínků tzv. kořenový trs oproti dvouděložnému plevelu, který má jeden hlavní kořen s drobnými postranními kořínky. Jednoděložný plevel má také na lupenech souběžné žilnatění. Řadí se sem například pýr, ježatka, lipnice, kostřava a další. Tyto trávy jsou nevyzpytatelné svým rychlým rozšířením. Rozmnožují se přes kořeny novými oddenky nebo semeny, které rozfoukává vítr po okolí. Tato semínka mohou vzklíčit i po několika letech, kdy si již myslíte, že jste se plevele na své zahradě zbavili. Jednoděložného plevelu je možné se zbavit různými herbicidními přípravky.